Over mij

In Dialoog ben ik gestart in 1992. Tot 2009 heb ik naast mijn praktijk, ervaring opgedaan in diverse hulpverleningsinstellingen. 

1993-1996. Het huidige Kompaan en het toenmalige SAST. Ik werkte hier met meisjes tussen de 12 en 19 jaar, die ervaringen verwerkten rondom seksueel misbruik.

1996-2000. In deze periode werkte ik als gezinsvoogd bij Stichting Jeugdzorg te Tilburg 2000-2005. Als contextueel therapeut bij CLAS in Horn. CLAS staat voor contextuele hulpverlening en leergroepen aan alle betrokken bij seksueel misbruik.

2005- 2009. In deze periode was ik in dienst van BJ Brabant te Deurne. Dit is een residentiële instelling voor jeugdhulpverlening en hulp aan hun gezinnen. Ik bood gezinsbegeleiding en ik implementeerde het contextuele gedachtegoed bij woonbegeleiders en hulpverleners.

2009-2011. In deze periode heb ik me verdiept in de Boeddhistische psychologie door Robert Hartzema aan de VU in Amsterdam. Vanaf 1993 ben ik ook praktiserend klassiek homeopaat.

Om de kwaliteit van mijn werk te waarborgen en verder te ontwikkelen volg ik bijscholingen en heb ik intervisies met collega’s.
Ik ben geregistreerd bij de NVKH reg.nr  07-1407; VCW: BIG. reg.nr. 79908993930;  KvK: 17251455;  RBCZ Licentienummer: 170472R

Voor klachtenprocedure en tuchtrecht kunt u contact opnemen met het RBCZ

Vergoedingen zijn mogelijk middels de aanvullende ziektekostenverzekering