Home

In dialoog is een kleinschalige beroepspraktijk voor contextuele hulpverlening, ontmoetingsgroepen en/of klassieke homeopathie.

U kunt bij mij terecht voor onder meer

Relatie en familieproblematiek
Gevolgen en betekenissen van seksueel misbruik
Fysieke klachten en chronische ziekte
Eenzaamheid
Burn out
Verlieservaringen
Adoptie- en pleegzorgproblematiek
Suïcidaliteit
Schuldgevoelens
U mag van mij verwachten dat ik u begeleid en steun bij uw bewustwordingsproces. (meerzijdige partijdigheid, erkenning en werkelijk begrijpen)